. .

Τεχνική υποστήριξη / Ιδιώτες

Μελέτη

Όταν ληφθεί η απόφαση για κάποιου είδους εγκατάσταση, είτε αυτή αφορά υδραυλικά, είτε ηλεκτρολογικά, θέρμανση, κλιματισμό κλπ, είναι σωστό να υπάρξει μία αντίστοιχη μελέτη που θα καθορίζει το μέγεθος, το είδος και τη διαδικασία εκτέλεσης που πρέπει να ακολουθήσουν τα συνεργεία για την ολοκλήρωση του έργου, γεγονός το οποίο θα επιφέρει ταχύτητα και οικονομία στον τελικό αποδέκτη.

Μία μελέτη είναι απαραίτητη για την κατάλληλη επιλογή των απαραίτητων μηχανημάτων και την εύρυθμη εκτέλεση του έργου, έτσι ώστε ο χρήστης να απολάβει άνεση και οικονομία.

Η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ με το έμπειρο και εξειδικευμένο της προσωπικό είναι πρόθυμη σε στενή συνεργασία μαζί σας, να λάβει υπόψη της και να σταθμίσει τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να μελετήσει και να κατασκευάσει το σύστημα που θα ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτές.

Προμήθεια

Η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ με το φάσμα των συνεργατών που διαθέτει και καθώς συνεργάζεται με τους πλέον αξιόπιστους εισαγωγικούς οίκους με προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα, μπορεί να σας προμηθεύσει τα κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό που απαιτεί η εγκατάστασή σας.

Εκτέλεση

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ που απαρτίζεται από έμπειρους μηχανικούς, κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, συντηρητών κλπ, είναι έτοιμο να αναλάβει, να εκτελέσει και να φέρει σε πέρας κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογική εφαρμογή με ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.

Υποστήριξη μετά την πώληση

Το σημαντικότερο όλων όσων προαναφέρθηκαν περί μελέτης, προμήθειας συσκευών, μηχανημάτων, υλικών και ολοκληρωμένων εν τέλει έργων, είναι η υποστήριξη μετά την πώληση, το after sales service.

Η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ με τα εξειδικευμένα και συνεχώς επιμορφούμενα στις νέες τεχνολογίες συνεργεία της, υποστηρίζει απόλυτα τις κατασκευές, τις συσκευές και τα μηχανήματα που προμηθεύει και εγκαθιστά στους πελάτες της.

Με την πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών που διαθέτει και με την ταχύτητα και έγκαιρη αποκατάσταση πιθανών βλαβών και συντήρησης, οι πελάτες της αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι για την επιλογή τους.

Εγγύηση

Η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ εγγυάται γραπτώς και για όλα ανεξαιρέτως τα μηχανήματα, υλικά και συσκευές που προμηθεύει, καθώς επίσης και για τις κατασκευές της.