Η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
είναι μια τεχνική και εμπορική εταιρία με σκοπό την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας και εξοπλισμού για οποιαδήποτε εφαρμογή Αερίων Καυσίμων (φυσικό αέριο, υγραέριο ή βιοαέριο), Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο, μαζούτ), αλλά και κάθε άλλη ηλεκτομηχανολογική εφαρμογή που μπορεί να απαιτηθεί.

Συνεργάζεται με τους πλέον αξιόλογους και αξιόπιστους εισαγωγικούς οίκους και προσφέρει συσκευές και μηχανήματα σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ με τα εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτει, παραδίδει στον τελικό καταναλωτή - με το κλειδί στο χέρι - έτοιμη προς χρήση, με απρόσκοπτη λειτουργία και μετα προσδοκώμενα αποτελέσματα την εγκατάστασή του.

Για τους επαγγελματίες, υδραυλικούς, κατασκευαστές κ.ά., μελετά, σχεδιάζει, συντάσσει και υποβάλλει το φάκελο μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε., με σκοπό την παροχέτευση αερίου και αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Διαθεσιμότητα Φυσικού Αερίου