Σπάρτης 80, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική
τηλ.: 2102770544-5, fax: 2102770658
email: info(at)aeriontexniki(dot)gr