. .

Τεχνική υποστήριξη / Τεχνικοί - Επαγγελματίες

Μελέτη

Η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ αναλαμβάνει και εκπονεί μελέτες εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως επίσης και έκδοση πιστοποιητικών για αεριοδότηση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ για τεχνικούς, επαγγελματίες, υδραυλικούς κ.ά.

Τεχνική υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ δε σταματά μόνο στους ιδιώτες πελάτες της, αλλά επεκτείνεται πλήρως και προς όλους τους τεχνικούς και επαγγελματίες που θα τη ζητήσουν, είτε αυτή αφορά σε επίπεδο μελέτης, είτε σε επίπεδο service, αναγνώρισης βλαβών, αποκατάστασης κλπ.

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η ΑΕΡΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ αφορά και όλους τους επαγγελματίες πελάτες της και αναφέρεται όχι μόνο στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους, αλλά και σε επέκταση αυτών ή και σε νέες τεχνολογίες.