. .

Τομείς δραστηριότητας / Οικιακός τομέας / Πολυκατοικίες

Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Μετατροπή της κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας από χρήση πετρελαίου σε χρήση φυσικού αερίου.

Μελέτη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, εγκατάσταση ασφαλιστικών συστημάτων ελέγχου καλής λειτουργίας.

Αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με αντίστοιχο αερίου, ρύθμιση του συστήματος για εύρυθμη λειτουργία.

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου

Εκσυγχρονισμός παλαιών λεβητοστασίων με αντικατάσταση των μηχανημάτων (λέβητα - καυστήρα - κυκλοφορητή - δοχείου διαστολής), εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης για την αυτόματη και οικονομική λειτουργία.

Αυτονομία διαμερισμάτων παλαιών κλασικών κατασκευών

Σε υπάρχουσες παλαιές δισωλήνιες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων αυτονομίας με ασύρματους θερμοστάτες και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες λειτουργίας θερμαντικών σωμάτων, καθώς επίσης και τοποθέτηση ασύρματων δεκτών λήψης των πληροφοριών λειτουργίας καθενός διαμερίσματος και καταγραφή σε πίνακα ωρομετρητών.

Service

Ετήσια συμβόλαια service των κεντρικών λεβητοστασίων των πολυκατοικιών που περιλαμβάνουν δύο υποχρεωτικές επισκέψεις, η πρώτη αφορά τον καθαρισμό και συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα, τη ρύθμιση καλής λειτουργίας του λέβητα και την έκδοση πιστοποιητικού, ενώ η δεύτερη επίσκεψη αφορά τον έλεγχο λειτουργίας και την καλή απόδοση λέβητα και καυστήρα και όλων των άλλων μηχανημάτων του λεωητοστασίου όπως κυκλοφορητή, δοχείου διαστολής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.

Το ετήσιο συμβόλαιο περιλαμβάνει επίσης και όσες επισκέψεις απαιτηθούν για επισκευή πιθανής βλάβης χωρίς χρέωση. Σε αυτήν την περίπτωση η πολυκατοικία επιβαρύνεται μόνο με το κόστος των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.