. .

Τομείς δραστηριότητας / Επαγγελματικός τομέας / Ξενοδοχεία

Θέρμανση

Εγκατάσταση, συντήρηση, μετατροπή των κεντρικών εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ξενοδοχείων.

Μελέτη και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, μετατροπή από πετρέλαιο σε χρήση φυσικού αερίου με μελέτη, προμήθεια μηχανημάτων, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και ρύθμιση των μηχανημάτων, καθώς επίσης και έκδοση πιστοποιητικών για το ΠΕΡΠΑ.

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίων.

Ζεστά νερά χρήσης

Συστήματα υψηλής παραγωγής ζεστού νερού με επαγγελματικά ταχυboilers φυσικού αερίου ή μέσω εναλλακτών που συνεργάζονται με λέβητες.

Υψηλή απόδοση με μικρό χρόνο ανάκτησης.

Εστίαση

Συσκευές μαζικής εστίασης με φυσικό αέριο ή ρεύμα, όπως κουζίνες, φούρνοι, φρυτέζες, μπεν μαρί κλπ.

Service

Συντήρηση, service όλων των συσκευών και εγκαταστάσεων από έμπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο σε επαγγελματικές συσκευές και εγκαταστάσεις.