. .

Τομείς δραστηριότητας / Επαγγελματικός τομέας / Γυμναστήρια - Αθλητικά κέντρα

Θέρμανση

Μελέτη και εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και με οποιοδήποτε σύστημα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του χώρου (με σώματα ή fan coils ή αεραγωγούς).

Κλιματισμός

Κεντρικός κλιματισμός που μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα παράγοντας ψύξη και θέρμανση μέσω κεντρικών μονάδων χρήσης φυσικού αερίου ή ρεύματος. Εναλλακτικά, κλιματισμός με μικρότερες αυτόνομες μονάδες split, ντουλάπες ή κασέτες οροφής. Ο τρόπος κλιματισμού εξαρτάται από το χώρο εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.

Ζεστά νερά χρήσης

Συστήματα υψηλής παραγωγής ζεστού νερού με επαγγελματικά ταχυboilers φυσικού αερίου ή μέσω εναλλακτών που συνεργάζονται με λέβητες.

Υψηλή απόδοση με μικρό χρόνο ανάκτησης.

Service

Συντήρηση, service όλων των συσκευών και εγκαταστάσεων από έμπειρο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο σε επαγγελματικές συσκευές και εγκαταστάσεις.